Stichting Vrienden Raadhuis Maarn

SVRM

Ria Stegeman (vrijwilliger)


De Stichting Vrienden Raadhuis Maarn (SVRM) is opgericht op 28 november 2014.

Doelstelling van de Stichting is het bijdragen aan de instandhouding van het monumentale gedeelte van het voormalige gemeentehuis ten behoeve van de gemeenschap van Maarn en Maarsbergen. De stichting wil ontmoetingen tussen inwoners van Maarn en Maarsbergen faciliteren en bevorderen. We organiseren daarvoor zelf een aantal activiteiten maar voor initiatieven uit het dorp houden we ons zeker aanbevolen. Verder benaderen we fondsen om bij te dragen in de noodzakelijke kosten die de instandhouding van het pand met zich meebrengen. De SVRM dient daarmee het algemeen nut, zonder enig winstoogmerk in welke vorm dan ook.

Het huidige bestuur bestaat uitFrancien Goddijn (Voorzitter)


Ted Kuijpers (Secretaris en penningmeester)


Henk Rommers (Lid)


Reijer van Barneveld (lid)


Marc Pieters (Lid)


Ria Stegeman

Het bestuur en vrijwilliger(s) voeren hun functies op vrijwillige basis uit en ontvangen geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden.


De balans en staat van baten en lasten en toelichting treft u hier aan.

De volgende documenten kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Beleidsplan 2023

Vanwege de verleende culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar van de belasting. Meer informatie treft u aan bij de Belastingdienst  of via onze penningmeester.


De SVRM is als volgt bereikbaar:

Mail: info@svrm.nl
SVRM Contactformulier
KvK 61992453
Bankrekening NL45 RABO 0300 945 043
ANBI status verleend RSIN 854583853


Het Raadhuis - de historie

De bouw in 1925

Het Raadhuis in Maarn is in 1925 gebouwd door architect J. Pothoven. Vier jaar later bouwde hij een exacte kopie van het Raadhuis van Maarn in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk (gemeente Goes). En dichter bij huis ontwierp Pothoven ruim 10 jaar later ook het gemeentehuis van Woudenberg (1936).

Van 1925 tot 2006 is het Raadhuis in gebruik geweest als gemeentehuis van de gemeente Maarn-Maarsbergen. In 2006 werd de gemeente opgeheven en onderdeel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, samen met Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen.

Vanaf 2006 stond het leeg.

In het souterrain van het Raadhuis zat lange tijd het politiebureau. Onder de bordestrap waren twee politiecellen. De ingang van het politiebureau zat aan de rechterzijde van het Raadhuis op de begane grond en is nu de ingang van het Architectenbureau A&R10.
In de jaren '60  en '70 werd het Raadhuis aan de achterzijde flink uitgebouwd. Er ontstond een grotere Raadzaal en meer kantoorruimte. Toen de gemeente Utrechtse Heuvelrug het Raadhuis verkocht in 2016 is er tussen het traditionele oude gedeelte en de uitbreidingsvleugels uit de jaren '60 en '70 een scheidingswand geplaatst.

In 2016 is ook de Raad- en trouwzaal teruggebracht tot zijn oorspronkelijke grootte. Er kan weer getrouwd worden in het Raadhuis. De trouwzaal is niet in eigendom van de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn, maar van 't Oude Raadhuis Beheer.