Stichting Vrienden Raadhuis Maarn

SVRM

Onze zolder is open op de 2e zaterdag van de maand van 10:00u tot 12:30u, tenzij hieronder anders aangegeven. De zolder is alleen per trap bereikbaar. Om veiligheidsredenen is het maximaal aantal personen dat aanwezig kan zijn gesteld op 38. 


9 maart 2024

Deze keer geeft Rien Pater een lezing.
De lezing gaat over de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem en de betekenis daarvan voor Maarn en Maarsbergen.
In Maarn ontstond een groot spoorwegemplacement met zandwinningsindustrie van ruim een eeuw, gevolgd door een geniekamp, eindigend met het hedendaagse zwerfstenen-eiland.
Maarsbergen was een logistiek knooppunt en had een bijzondere band met kasteel Maarsbergen. 

Een reis door de tijd. Reist u mee?
Rien Pater