Stichting Vrienden Raadhuis Maarn

SVRM

Welkom bij de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn (SVRM)


Donatie door Brandweer Maarn-Maarsbergen

Afgelopen oudejaarsdag hield de Vereniging Brandweer Maarn-Maarsbergen haar jaarlijkse oliebollen-verkoop. Eind 2021 trokken velen van de 29 vrijwilligers van de Brandweer naar het Raadhuisplein en verkochten daar vele oliebollen en appelflappen, gesponsord door Bakkerij Bos. Postcommandant Joost Wilts: “We waren erg blij dat we met open armen werden ontvangen door de familie Breur, mede-eigenaar van het Raadhuis, die de hele dag de catering van de vrijwilligers verzorgde en de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn (SVRM). Het was een succes.” Een deel van de opbrengst wordt traditioneel geschonken aan een lokaal goed doel. Dit jaar besloot de Brandweer een donatie van € 500 te doen aan de SVRM, die zich al enige tijd inzet om het monumentale torenuurwerk van het Raadhuis te renoveren.
SVRM-voorzitter Francien Goddijn: “We zijn enorm blij met deze gift. Het zal bijdragen in de kosten die de vervanging van de wijzerplaatverlichting met zich meebrengen.”

Francien Goddijn, voorzitter van de SVRM, neemt de donatie in ontvangst van Geurt Versteeg, voorzitter van de Vereniging Brandweer Maarn-MaarsbergenNieuwe voorzitter

Met ingang van 1 september 2021 heeft de SVRM een nieuwe voorzitter. Francien Goddijn (rechts) neemt de voorzittershamer over van Betty van der Meulen, die deze functie sinds 2006 heeft vervuld.

Betty is zeer nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting en heeft zich al die jaren enorm ingezet om de SVRM op de kaart te zetten. Nu is de tijd aangebroken om een stapje terug te doen, en blijft ze als Bestuurslid nog erg betrokken bij de Stichting.

Francien Goddijn is ook al enkele jaren betrokken geweest bij diverse activiteiten, welke door corona helaas op een laag pitje hebben gestaan. Wellicht kent u haar ook van het Repair Café, waarvoor ze veel zaken organiseert. 


Opening cultuurseizoen 2021-2022 Maarn Wijzer

Vrijdag 3 september 2021 vond de start van het sport- en cultuurseizoen 2021-2022 plaats in De Twee Marken in Maarn. Deze open avond, georganiseerd door Maarn Wijzer, gaf vele verenigingen en maatschappelijke organisaties de kans zich te presenteren. Ook de SVRM was er vertegenwoordigd, om de inwoners te laten kennismaken met de activiteiten die we snel weer hopen te kunnen hervatten, zodra de corona-maatregelen worden versoepeld